• Ochrana osobních údajů

  Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.


  Identifikační a kontaktní údaje správce

  Jméno: Ing. Josef Křižan
  Adresa: Brněnská Pole 1810/5, 66451 Šlapanice
  IČ: 63447550
  DIČ: CZ7108094301
  Telefon: +420605866079
  E-mail: krizan@pronajemfontan.cz
  Zápis v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00058053


  Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

  Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění, správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo, informace o objednávkách, IP adresa.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.


  Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

  Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

  a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

  b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán. https://www.heureka.cz/direct/dokumenty/ochrana-soukromi-na-portalu-heureka-cz.pdf

  c) provozovateli vyhledávání a reklamních kampaní AdWords firmě Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads., údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

  d) společnosti Seznam.cz, a.s. jako provozovateli služeb Sklik a Zboží.cz informace o objednávce spolu s e-mailovou adresou – o fungování cílené reklamy a možnostech vypnout personalizaci se dočtete na http://www.imedia.cz


  Doba uložení

  Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
  Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu.


  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu. Na zajištění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu. Dle GDPR na to máme maximálně 1 měsíc. Vždy vás o provedených úkonech budeme informovat e-mailem. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

  a) právo na přístup ke svým osobním údajům: na základně vašeho vyzvání vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

  b) právo na opravu osobních údajů: pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo požadovat změnu, opravu či doplnění vašich osobních údajů.

  c) právo vznést námitku proti zpracování: pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, můžete využít tohoto práva. V tom případě bez odkladu omezíme zpracování do doby vyřešení vaší námitky. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

  d) právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut), v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem.

  e) právo na přenositelnost informací: dle čl. 20 GDPR máte rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

  e) odvolání souhlasu: svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

  f) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Velmi bychom ocenili, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • V našem sortimentu naleznete široký sortiment čokoládových fontán pro domácnost i pro gastronomii. Další zajímavou položkou naší nabídky jsou nápojové fontány. Pro Vaše chvilky s čokoládou nabízíme také další pomocníky, konkrétně se jedná o výrobníky čokolády, čokoládové fondue a nebo temperovač na čokoládu, který oceníte zejména při temperování čokolády, ale také při pečení cukroví, kdy budete mít tekutou čokoládu neustále při ruce. Samozřejmě v našem e-shopu najdete také širokou nabídku čokolády vhodné pro použití ve fondue a čokoládové fontáně. Jako příslušenství prodáváme napichovátka pro snadné namáčení ovoce v čokoládové fontáně.

  Kupte si svou vlastní čokoládovou fontánu a udělejte radost sobě a hlavně svým dětem kdykoliv budete chtít. Fontánu využijete nejen k rozpouštění lahodné čokolády při rodinných oslavách, ale také pro sýrové fondue nebo karamel. V létě bude fontána ozdobou Vaší zahradní párty, kde v ní můžete připravovat grilovací omáčky a dresinky.

  Světový standart kvality čokoládových fontán udávají americké gastro fontány značky Sephra. Vynikají zejména tichým provozem, kvalitou zpracování a kvalitou použitých materiálů. Kromě čokoládových fontán Sephra nabízíme k prodeji také cenově dostupnější čokoládové fontány vhodné pro domácí použití i pro gastronomii. Fontány pro domácí použití oproti gastro fontánám nejsou vhodné pro trvalý provoz a jejich použití je omezeno na 1-5 hodin denně. To je samozřejmě dostatečně dlouhá doba provozu pro domácí oslavy a pro tyto akce je můžete bez obav používat. Jsou ale také poměrně hlučné (cca 70 dcb) a mají životnost přibližně 100 hodin provozu. Čokoládové fontány pro gastronomii jsou přizpůsobené pro delší provoz, mají delší životnost a mají využití pro cateringové firmy, v cukrárnách, hotelech, na velkých společenských akcích a podobně.

  Při výběru čokoládové fontány je rozhodující účel, pro který si fontánu pořizujete a množství peněz, které jste ochotni do čokoládové fontány investovat. Pokud chcete fontánu používat pouze pro příležitostné párty a večírky, pak si pořiďte domácí fontánu. V opačném případě si vyberte některou z čokoládových fontán pro gastronomii. Při rozhodování mezi jednotlivými čokoládovými fontánami je kromě subjektivního hodnocení designu důležité porovnat: výšku fontány (kaskády), dobu provozu, poměr objemu nádoby a minimálního množství pro vytvoření kaskádovitého efektu a příkon čokoládové fontány.

  Vyšší čokoládová fontána vypadá efektně a víc zaujme pozornost. Podstatné také je to, že se v čokoládové fontáně s kaskádou vysokou 10 či 15 cm namáčí potraviny obtížněji než ve fontáně s kaskádou vysokou 20 až 30 cm. Poměr mezi objemem nádoby a minimálním množstvím čokolády potřebné pro vytvoření kaskádovitého efektu je rozhodující pro určení počtu obsluhovaných osob jednou čokoládovou fontánou. Pokud je objem nádoby 0,5 litru a minimální množství čokolády 0,4 litru pak z toho plyne, že po odebrání 0,1 kg čokolády (1kg je asi 0,9 litru) přestane fungovat kaskádový efekt a čokoláda bude stékat jen v pramíncích nebo vůbec ne. Přitom se dá počítat, že jedna osoba spotřebuje průměrně asi 0,05 kg čokolády. Malá nádoba znamená nutnost častého doplňování čokolády do fontány. Dalším důležitým faktorem při výběru fontány je její příkon. Na tomto parametru závisí rychlost ohřevu fontány. Nejrychlejší fontány umí rozpustit čokoládu už za necelou třičtvrtěhodinu.

   

   

 • Recepty na fondue a čokoládovou fontánu:

  Mléčná čokoládová fondue

  600g mléčné čokolády do fontány, 85 ml rostlinného oleje s neutrální příchutí

  Rozlamte čokoládu na malé kousky a rozpusťte ji v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Poté přidejte olej a důkladně rozmíchejte.

   

  Jemně hořká fondue

  600 g hořké čokolády do fontány, 75 g kokosového tuku

  Rozlamte čokoládu na malé kousky a rozpusťte ji v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Když je zcela roztavená, přidejte kokosový tuk a míchejte tak dlouho, dokud nevytvoří hladká hmota.

   

  Dietní čokoládová fondue

  500 g dietní mléčné čokolády, 150 ml 1,5% mléka Zahřejte mléko a za stálého míchání v něm roztavte čokoládu

   

  Fondue Ledové kaštany

  400 g hořké čokolády na vaření, 200 g ledových kaštanů, 80 ml rostlinného oleje

  Rozlamte čokoládu i ledové kaštany na malé kousky a rozpusťte ji v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Poté přidejte olej a důkladně rozmíchejte.

   

  Pomerančové fondue

  500 g mléčné čokolády pro fontány, 15 lžic kondenzovaného mléka, 5 lžic pomerančové šťávy

  Rozlamte čokoládu a rozpusťte ji v rozehřátém kondenzovaném mléce. Vmíchejte pomerančovou šťávu. Podle potřeby ředit do správné konzistence slunečnicovým olejem - čokoláda musí stékat ze lžíce.

   

  Sýrové fondue

  500 g krémového smetanového plnotučného sýra, 200 ml plnotučného mléka

  Rozehřejte mléko a v něm rozmíchejte sýr dokud se úplně neroztaví. Poté nádobu odstavte a nechte 5 minut ustát. Mezitím můžete rozehřát fontánu.

   

  Recepty pro horkou čokoládu (výrobníky čokolády):

  Horká mléčná čokoláda 250 g mléčné čokolády Carla nebo Callebaut, 250 ml mléka, špetka skořice

  Do výrobníku čokolády dáme čokoládu a zalejeme mlékem. Zapneme výrobník čokolády, který nám připraví horkou čokoládu. Podáváme v šálku se špetkou skořice.

   

  Medová čokoláda

  150 g hořké čokolády Carla nebo Callebaut, 250 ml mléka, 100 ml smetany na vaření, 2 velké lžíce medu, špetka skořice

  Všechny ingredience dáme do výrobníku čokolády a výrobník zapneme.

   

  Aztécká čokoláda

  250 g hořké čokolády Carla nebo Callebaut, 250 ml mléka, chilli paprička

  Postup výroby stejný jako v předešlých případech. V konečné fázi necháme v čokoládě louhovat chilli papričku tak dlouho, jak nám vyhovuje podle chuti. Takto připravená čokoláda nás zahřeje dvakrát.

 • Kontakt:

  Ing. Josef Křižan
  Brněnská Pole 1810/5
  Šlapanice
  664 51

  tel.: 605 866 079
  e-mail: krizan(zavináč)pronajemfontan.cz

  IČ: 63447550
  DIČ: CZ7108094301

 • Čokoláda

  Pro dokonalý zážitek a bezproblémový provoz čokoládové fontány doporučujeme použití luxusní belgické čokolády Callebaut. Lze použít i jiné druhy čokolády, ale ochudíte se tím o jedinečnou chuť a vůni belgické čokolády, která je považována za nejlepší na světě. Tato čokoláda do čokoládové fontány má vyjímečné vlastnosti a lépe teče, než jiné druhy čokolády. Je to dáno vyšším obsahem kakaového másla, které je v běžných čokoládách nahrazováno rostlinnými tuky a pro použití ve fontánce je třeba normální čokoládu upravovat do patřičné konzistence přidáváním oleje. To při malých zkušenostech s přípravou čokolády pro fontánu může vést ke zničení celého připravovaného množství čokolády. Použitím nevhodné nebo nevhodně namíchané čokolády může být čokoládová fontána také nevratně poškozena.

  Důležitou vlastností čokolády do fontány a na fondue ja také forma a velikost čokolády. Obecně platí, že čím je čokoláda v menších kouscích, tím lépe a rychleji se rozpouští. Proto je nutné čokoládu, která je v tabulkách, velkých zlomcích nebo čočkách před použitím nalámat nebo nastrouhat na menší kousky. Pro orientaci může sloužit originální čokoláda do fontány a na fondue: Callebaut se dodává v čočkách o průměru cca 10 mm a Carla v čočkách o průměru cca 17 mm.

  Belgická čokoláda Callebaut do čokoládové fontány a na fondue - Callebaut, jako jedna z nejvěších firem z oboru, dodává široký sortiment cukrářských potřeb, polev a čokolád. Na internetu se dá koupit mnoho nejrůznějších čokolád a tukových polev od firmy Callebaut, které nejsou použitelné do čokoládové fontány. My nabízíme čokoládu do fontán v těchto druzích a příchutích: mléčná, bílá, hořká, karamelová, cappuccino, medová, citrónová, pomerančová a jahodová. Záleží jen na vaší chuti, které čokoládě dáte přednost.

  Čokoláda Carla do čokoládové fontány a na fondue - taky tento renomovaný český výrobce čokolády nabízí kvalitní mléčnou a hořkou čokoládu vyvinutou speciálně pro čokoládové fontány. Čokoláda je dobře tekutá a není nutné do ní přidávat olej.

  Tmavá a bílá náplň pro čokoládové fontány a na fondue - nabízíme ji jako levnou alternativu předchozích čokolád pro čokoládové fontány. Pro správnou tekutost je nutné ji naředit jedlým olejem.